Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 47 of 47 (0.058 secs)
You searched for: (collection:opensource AND mediatype:texts AND (language:dut OR language:Dutch)) AND -mediatype:collection AND firstCreator:J
[texts]Handboek voor Bijenhouders - J. Dirks
J. Dirks, Handboek voor Bijenhouders, 1861
Keywords: Bees; beekeeping
Downloads: 58
[texts]Amsterdamsche verhalen voor jongelieden bewerkt door J.E. Ter Gouw - J. Ter Gouw
Jeugdliteratuur
Keywords: Jeugdliteratuur; Nederlandse verhalen; Amsterdam
Downloads: 145
[texts]Geschiedenis van Suriname - J. Wolbers
Dit is een uitgebreide Geschiedenis van Suriname uit 1861, met af en toe schokkende details over de behandeling van de negerslaven. De auteur laat regelmatig zijn religieuze overtuiging doorklinken, maar dat maakt dit werk niet minder waardevol.
Keywords: Suriname; Geschiedenis; Slavernij; Surinam; History; Slavery
Downloads: 1,395
[texts]St. Ignatius College, AMSTERDAM 1956 – 1962 J. A. Heitmann - J.A. Heitmann
Roomskatholiek Voorbereidend Hoger Middelbaar Onderwijs (VHMO)Paters Jezuïeten te Amsterdam, NederlandLijst namen laureaten eindexamen 1962.
Keywords: H.B.S; Ignatiuscollege; Amsterdam; Jezuïeten
[texts]St. Franciscusschool, AMSTERDAM 1949 – 1955 J. A. Heitmann - J.A. Heitmann
Roomskatholieke Scholen in Amsterdam 1949-1955Broeders van Huijbergen
Keywords: Huijbergen; Lager Onderwijs
[texts]St. Cornelisschool, AMSTERDAM 1955 – 1956 J. A. Heitmann - J.A. Heitmann
Roomskatholieke Scholen in Amsterdam 1955-1956Broeders van Huijbergen
Keywords: Huijbergen; Lager Onderwijs
[texts]St.-Cornelisschool, AMSTERDAM 1955 – 1956 J.A. Heitmann - J.A. Heitmann
Schoolherinneringen aan de St-Cornelisschool aan de Pynackerstraat te Amsterdam, gedurende de jaren 1955-1956. Roomskatholieke Lagere School door de Broeders van Huijbergen (c.f.h.). Naam voluit van de congregatie: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria.
Keywords: Broeder Justinianus - De Zeeuw; P.J.C. van Hout; PAX; Guus M. Bakker; Du Midi Apollolaan
Downloads: 144
[texts]St.-Franciscusschool, AMSTERDAM 1949 – 1955 J.A. Heitmann - J.A. Heitmann
Schoolherinneringen aan de St-Franciscusschool aan de Van Hillegaertstraat te Amsterdam, gedurende de jaren 1949-1955. Roomskatholieke Lagere School door de Broeders van Huijbergen (c.f.h.). Naam voluit van de congregatie: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria.
Keywords: Sint Franciscusschool; Broeders van Huijbergen; Van Hillegaertstraat; Broeder Augustinus Broeder Augustino G.J. Panen geboren 17-7-1913 te Hoogerheide - overleden 12-6-1996 te Huijbergen; Hans Aalberse; Robbie Boogaart; Jan Gaarenstroom; Peter de Haas; Kees Harte; Joseph Heitmann; Jopie Helm; Reinier Helmreich; Jef Kieft; Jopie Kuilboer; Bennie Kuiper; Hans Laddrak; Sjakie van de(r) Looij; Gerard Maatman; Gerrie Mittelmeijer; Henk Neep; Ewald Nijndorf; Peter Ostendorf; Schelte Peerenboom; Henk Plasmeijer; Theo Reurings; Piet van Rijm; Hans Rijnbeek; Martin Schaefers; Jantje Visser; Willy Westerveld; Joop van Wieringen; Nico Zaal; Theo Zwaga; Wietze Zwaga
Downloads: 162
[texts]Staatssecretaris van Volksgezondheid H.J. Simons (klachtenbrief 1993) - J.P. van den Wittenboer
J.P. van den Wittenboer verzond in 1993 een klachtenbrief aan staatsecretaris van volksgezondheid H.J.Simons.
Keywords: volksgezondheid
Downloads: 98
[texts]Zwendel en Corruptie Medische en Gezondheidszorg Akte Notarieel 21-01-1994 - J.P. van den Wittenboer / IFUD of Human Rights
Akte Notarieel 21-01-1994 J.P. van den Wittenboer
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 80
[texts]Taekwondo photos J.P. van den Wittenboer 1974 - J.P. van den Wittenboer 1974
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 10
[texts]De Oude Tijd. Deel 2 - J.ter Gouw. Onder leiding van David van der Kellen Jr. Met Medewerking van Noord- en Zuid-Nederlandsche Geschied- en Oudheidkundigen en Kunstenaars.
Geschiedenis-Maatschappelijk en huiselijk leven-Monumenten-Volkseigenaardigheden-Overleveringen-Kunst-Nijverheid-Gebruiken-Kleeding-Volksverhalen-Spreekwoorden-Liedjes uit Noord- en Zuid- Nederland
Keywords: Geschiedenis; Maatschappelijk en huiselijk leven; Monumenten; Volkseigenaardigheden; Overleveringen; Kunst; Nijverheid; Gebruiken; Kleeding; Volksverhalen; Spreekwoorden; Liedjes
Downloads: 558
[texts]Last Rites - Jack T. Chick
From catalog: When this Catholic dies, he learns that his church couldn't save him.
Keywords: anti-catholicism; comics
Downloads: 780
[texts]Voornaamste Geschiedenissen van Noord-Nederland. Van de tijd der Batavieren tot aan de vereniging der Nederlanden onder Karel van Oostenrijk - Jacob van Lennep
Serie bestaande uit 4 delen. Deze reproduktie van deel 1 ontbreekt bladzijden 1-96, dwz het begint met Hoofdstuk 17 : Periode 1299-1548
Keywords: Van Lennep; Nederlandse geschiedenis; adelijke geslachten; vorsten huizen; Europeese geschiedenis; veldslagen; zeegevechten; koningshuizen; Henegouwen; Vlaanderen; Zeeland; Gelderland; Frankrijk; Engeland; Graaf Jan; bisschoppen; hertogen; Jan van Arkel; Jan van Bronkhorst; Karel V; Brederode; Maarten van Rossum; Bourgondien
Downloads: 382
[texts]Verzameld Werk - Jacques Perk
[wsboeken] [epub] De verzamelde gedichten van Jacques Perk. Perk schreef zijn gedichten aan het eind van de 19e eeuw. Zijn meest bekende dichtregels zijn waarschijnlijk: "Ik ben geboren uit zonne-gloren En een zucht van de ziedende zee." Dit zijn de beginregels van het gedicht IRIS. Ook is Perk bekend van de sonnettenkrans MATHILDE, die hij schreef n.a.v. zijn platonische liefde voor Mathilde Thomas.
Keywords: wsboeken; epub; gedichten; jacques perk
Downloads: 113
[texts]Skryf Asseblief Terug Kruispunt 95 Nr April 1985 - Jan Deloof et al
Special edition of the Belgian literary magazine Kruispunt, featuring original work of South-African writers:Peter SnydersLeonard KozaP.J.J. Conradie Antjie KrogAndre le RouxDan RoodtAndre LetoitJohan van WykHein WillemseJohann de LangeClinton v. du PlessisTheunis Engelbrecht
Keywords: Peter Snyders; Leonard Koza; P.J.J. Conradie Antjie Krog; Andre le Roux; Dan Roodt; Andre Letoit; Johan van Wyk; Hein Willemse; Johann de Lange; Clinton v. du Plessis; Theunis Engelbrecht; poetry; poezie; South-Africa; Zuid-Afrika; Afrikaner
Downloads: 77
[texts]Jeugdherinneringen - Jan Ligthart
Autobiographical book. Pedagogical reformer Jan Ligthart (1859-1916) reminisces about his childhood in the Jordaan neighbourhood of Amsterdam and muses on how his childhood shaped him as an adult.
Keywords: school; Amsterdam
Downloads: 447
[texts]Neerlands Letterkunde in de XIXe Eeuw - Jan ten Brink
Biographies and bibliographies of the following 19th century Dutch authors: Isaäc da Costa, Jacob van Lennep, Jan Frederik Oltmans, Cornelis Eliza van Koetsveld, Johannes Petrus Hasebroek, Nicolaas Beets, Anna Louisa Geertruida Toussaint. Also contains an extensive introduction about the romantic period in the Netherlands, and about the influences of England, Germany and France on Dutch literature.
Keywords: dutch, literature, biography, bibliography, romantic, 19th century, 1800-1900
Downloads: 2,050
[texts]De Oude Tijd - Jan ter Gouw
Dutch folklore Language: Dutch
Keywords: Dutch history; folklore; language; proverbs
Downloads: 1,609
[texts]Some Rights Reserved: Creative Commons in de Belgische muzieksector. - Jasper Nijsmans
Abstract (English) The impact of the internet has been one of the most significant changes of the last decade, if not the most. The music industry was one of the first creative industries to feel the consequences of this broad and global medium. Not all of those consequences benefitted the industry. The internet brought with it a wave of piracy, like illegally file sharing and downloading music files...
Keywords: Creative Commons; België; muzieksector; muziekindustrie; open content; netlabels
Downloads: 359
[texts]Hoe zal deze oorlog eindigen? Een belangwekkende en actueele beschouwing op grand der voorspellingen van Michel Nostradamus - Jean François Pasteur
Book written during WWII about the war based on the Centuries of Nostradamus. This is an OCR Doc with respect to line separation and text on the page.
Keywords: Nostradamus; WWII
Downloads: 74
[texts]XMLFeedIS567 - JenniferLin

Downloads: 32
[texts]Aanklacht tegen de overheid - Johan Oldenkamp 2009
over schenden van mensenrechten door de nederlandse overheid e-book (pdf) gratis downloaden voor educatie en non-commercial.Bezoek ook de website www.pateo.nl
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 144
[texts]De door de hoogste broederlijke keuze, macht en kracht bevestigde opgang naar de Eerste Graad van de lofwaardige Orde van het Gouden Rozekruis, 1788. - Johann Joachim Christoph Bode
Dutch translation of the German Rosicrucian document 'Von obristbrüderlicher Wahl, Macht und Gewalt bestätigter Eingang zur ersten Klasse des preiswürdigsten Ordens vom Goldenen Rosen-Kreutze, 1788'. Translation Ruud Muschter.
Keywords: Rosenkreutz; Rozekruisers; Rosicrucian; Ruud Muschter
Downloads: 7
[texts]God in het landschap - God in the landscape - john hacking
Summary of this essay : God in the landscape - (written in 2006 during my sabbatical) In the essay with the title âGod in the landscape. A search for a horizon. A semiotic analysis of landscape-paintings as religious heterotopiasâ was the starting point an article of Michel Foucault entitled "Des Espace Autres," (published by the French journal Architecture /Mouvement/ Continuité in October, 1984) in which he proposed a new concept called âheterotopiasâ to describe places in time...
Keywords: landscape; God; Anselm Kiefer; semiotics; religious heterotopies; michel foucault; caspar david friedrich; kaii higashiyama; japanse landscape; chinese landscape; art; painting; poetry; philosophy; edmond jabes; rene char
Downloads: 1,760
[texts]Kennismaking met Ramana Maharshi - Gesprekken met John Sherman - John Sherman
John Sherman kwam voor het eerst in contact met de lessen van Ramana Maharshi in het boek Gesprekken met Ramana Maharshi. Wat John ontdekte bij zijn pogingen datgene wat Ramana eigenlijk te bieden heeft, te begrijpen en te beoefenen, kun je lezen in dit e-boek, waarin een aantal gesprekken tussen John en spirituele zoekers uit het hele land zijn weergegeven.
Keywords: indentiteit, vichara, zelfonderzoek, verlichting, ontwaken, meditatie, waarheid, geluk, realisatie, Ramana, Maharshi, mindfulness, Leringen/Lessen/Teachings, Advaita, nondualiteit, zelfkennis, bevrijding, overgave, bewustzijn, heldere en eenvoudige boodschap, Wie ben ik?, Zelf
Downloads: 369
[texts]mensenrechten-rapporteur Swiebel - Joke Swiebel
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 88
[texts]Op open zee - Jonathan Stavleu
Dit gedicht is vrij verspreidbaar onder de voorwaarde dat de auteur vermeld wordt.
Keywords: gedicht; Nederlands; Jonathan Stavleu
Downloads: 198
[texts]Gulliver's Reizen door Jonathan Swift - Jonathan Swift
Jonathan Swift, Gulliver's Reizen.
Keywords: Gulliver's Reizen
Downloads: 67
[texts]Roman van Karel den Grooten en zijne XII pairs (fragmenten) uitgegeven door Dr. W. J. A. Jonckbloet - Jonckbloet, Willem Jozef Andries, 1817-1855
Book digitized by Google and uploaded by ARLIMA (http://www.arlima.net)
Keywords: Cycle des Lorrains; medieval literature; Dutch; Middle Ages; Netherlands; Low Countries
Downloads: 1
[texts]Arabiche Conferentie Amsterdam - A6 - Jongeren Commissie - El Tawheed
Arabiche Conferentie Amsterdam - A6
Keywords: Arabiche Conferentie Amsterdam - A6
Downloads: 70
[texts]Arabiche Conferentie Amsterdam - A2 - Jongeren Commissie - El Tawheed
Arabiche Conferentie Amsterdam - A2
Keywords: Arabiche Conferentie Amsterdam - A2
Downloads: 114
[texts]Noli Me Tangere - José Rizal
José Rizal's first Novel, Noli me tangere, translated into Dutch.
Keywords: Philippines; José Rizal; Project Gutenberg
Downloads: 358
[texts]Translation of the meanings of the Noble Quran in the Dutch PDF - JpnMuslim
Translation of the meanings of the Noble Quran Over 100+ Language:nnAasan;Albanian;Amharic;Arabic;Assamese;Azerbaijani Azeri;Anko;Arabic;Asante;Azerbaijani;Azeri;BahasaMelayu;nBambara;Bangla/Shareef;Bengali;Bosnian;Brahui;Brazilian;nBulgarian;Cakalan;Chichewa;Chinese;Croatian;Czech;Danish;nDutch;English;Esperanto Fars(Persian);Finlandian;Finnish;nFrench;Fulani;Germany;Ghajariya;Greek;Gujarati;Hausa;Hindi;nHungarian;Kannada;Indonesian;IndoPak-StylenUrdu;Irfan;Italian;Japanese;Javanese;Kabyle;Kamb...
Keywords: Translation of the meanings of the Noble Quran in the Dutch PDF
Downloads: 104
[texts]JulesVerne-CesarCascabel1 - Jules Verne
Jules Verne, Cesar Cascabel, 1, De Schoone Zwerfster
Keywords: Jules Verne; America; Travel
Downloads: 54
[texts]JulesVerne-20000MijlenOnderZee1 - Jules Verne
Jules Verne 20000 mijlen onder zee, Oostelijk halfrond, scans van vroege uitgave van Robbers
Keywords: Jules Verne; 2000 Mijlen onder zee
Downloads: 55
[texts]JulesVerne-20000MijlenOnderZee2 - Jules Verne
Jules Verne, 20000 Mijlen onder Zee, westelijk halfrond.
Keywords: Jules Verne; 2000 Mijlen onder zee
Downloads: 63
[texts]Vadeita - Juninhoh
VD
Keywords: VD
Downloads: 7
[texts]Holocaust Herzien - Jurgen H. Breedveld
Titel: Holocaust Herzien. Afscheid van de Joodse Holocaust-Versie  Auteur: Jurgen H. Breedeveld (pseud.)2011
Keywords: Holocaust
Downloads: 304
[texts]Als Artsen Staken Sterven er Minder Mensen - Juriaan Kamp
education
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 82
[texts]Marathonloper Adri Moons overleden - Jurryt van de Vooren
In zijn woonplaats Aalst is oud-aleet Adri Moons overleden. In 1950 was hij Nederlands kampioen marathon. âIk had een andere sport moeten kiezenâ, zei hij in 2005. Moons is 91 jaar oud geworden. http://www.sportgeschiedenis.nl/2009/05/15/marathonloper-adri-moons-vond-zijn-sport-niet-leuk.aspx
Keywords: marathon; atletiek; sport; sports; athletics
Downloads: 44
[texts]Maup Caransa wilde Ajax niet kopen - Jurryt van de Vooren
De Amsterdamse miljonair Maup Caransa werd na zijn dood vooral herinnerd door zijn ontvoering. Minder bekend is zijn intieme band met Ajax, waarvoor hij in 1970 werd genoemd als nieuwe clubvoorzitter. Ook werd hem de club te koop aangeboden, maar hiervoor had hij geen belangstelling. http://www.sportgeschiedenis.nl/2009/08/13/maup-caransa-wilde-ajax-niet-kopen.aspx
Keywords: Maup Caransa; Ajax; Olympisch Stadion Amsterdam; Olympic Stadium Amsterdam; DWS
Downloads: 13
[texts]Olympisch Stadion Amsterdam in 1934 in ban van Concertgebouworkest - Jurryt van de Vooren
Op 2 juni 1934 keek een gevuld Olympisch Stadion ademloos naar een uniek optreden van het Amsterdamse Concertgebouworkest en het Haagse Residentieorkest. Precies 75 jaar geleden haalden de orkesten zo een hoop geld op in de sporttempel. Sportgeschiedenis.nl maakte een reconstructie.
Keywords: Concertgebouw; Concertgebouworkest; Olympisch Stadion; Olympic Stadium Amsterdam; Amsterdam; 1934; Willem Mengelberg; Hendrik Pieter Marchant; Residentieorkest; Peter van Anrooy
Downloads: 73
[texts]Rugby en golf op de Olympische Spelen - Jurryt van de Vooren
Het IOC beslist welke sporten er worden beoefend op de Zomerspelen van 2016. Golf en rugby maken een grote kans terug te keren na respectievelijk 112 en 92 jaar. In 2016 is er dan misschien eindelijk een opvolger voor de Verenigde Staten als heersend olympisch rugbykampioen. http://www.sportgeschiedenis.nl/2009/08/13/golf-en-rugby-kunnen-weer-olympisch-worden.aspx
Keywords: golf; rugby; IOC; Olympic Games
Downloads: 46
[texts]KNVB verknalde bekerwedstrijd tussen Heerenveen en Feyenoord - Jurryt van de Vooren
Op 17 mei 2009 werd de KNVB-finale tussen FC Twente en Heerenveen gespeeld. In 1973 werd een bekerwedstrijd van Heerenveen onmogelijk gemaakt, omdat de bond toen geen enkele belangstelling had voor een eerlijk verloop.
Keywords: voetbal; football; soccer; FC Heerenveen; TC Twente; oliecrisis
Downloads: 51
[texts]Benfica tegen Real Madrid in het Olympisch Stadion - Jurryt van de Vooren
Op 2 mei 1962 zaten er in het Olympisch Stadion 65.000 toeschouwers om te kijken naar Benfica â Real Madrid. Het was de finale van de Europa Cup 1, waarin de Portugezen hun Europese titel verdedigden. Wereldwijd keken zoân 100 miljoen mensen naar deze wedstrijd, waarin Eusebio de meeste aandacht zou trekken. De leiding was in handen van de legendarische scheidsrechter Leo Horn. http://www.sportgeschiedenis.nl/2009/07/23/benfica-keert-terug-naar-olympisch-stadion.aspx
Keywords: Real Madrid; Benfica; Europa Cup; Olympisch Stadion Amsterdam; Olympic Stadium Amsterdam; Eusebio; Ferenc Puskas; Leo Horn
Downloads: 224
[texts]Papieren Kinderen - Justus van Maurik jr.
Subtitled Novellen en schetsen, "Novellas and sketches." Short stories. No edition statement.
Keywords: fiction; novel; amsterdam
Downloads: 602
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

opensource

Related mediatypes

texts